Post reply

Name:
Email:
Subject:
Tags:

Seperate each tag by a comma
Message icon:

Attach:
(Clear Attachment)
(more attachments)
Allowed file types: apk, doc, docx, gif, jpg, mpg, pdf, png, txt, zip, xls, 3gpp, mp2, mp3, wav, odt, ods, html, mp4, amr, apk, m4a, jpeg
Restrictions: 50 per post, maximum total size 150000KB, maximum individual size 150000KB
Note that any files attached will not be displayed until approved by a moderator.
Anti-spam: complete the task

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: Administration
« on: January 27, 2019, 01:17:45 AM »

The lay organizer and Aramikas of the monastery   *


*greatingS* *greatingSA* *greating*

សូមនមស្ការព្រះគុណម្ចាស់ / សូមជំរាបសួរ លោក / លោកស្រី Kong Sokdina ,

សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនៅលើ sangham.net!

យើងមានសេចក្ដីសោមនស្សរីករាយនិងសូមគោរពអ្នកដែលមកកាន់ទីនេះ។ យើងបានភ្ជាប់សារៈសម្ខាន់ដែលវាមិនអាចកើតឡើងដែលថានរណាម្នាក់នឹងត្រូវបានគេមើលរំលងឬថាយើងនឹងមិនខ្វល់ពីតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន។ ដូច្នេះបច្ចេកទេសជួយយើងបន្តិច ក្នុងករណីដែលយើងអាចស្វែងរក នូវពត៌មានអ្វីមួយដែលអ្នកចង់បានឬស្វែងរក វាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកក្នុងការស្វែងរកឬចង់បានអ្វីមួយនោះ។ ដើម្បីទាក់ទងទៅភ្ញៀវថ្មីនិងអ្នកមកថ្មីហើយដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតម្រូវការរបស់អ្នកដំណើរដែលមានអ្នកធ្វើដំណើរគឺមានសារៈសម្ខាន់ណាស់។ នេះគឺជាប្រធានបទផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយអ្នកអាចប្រើវាគ្រប់ពេលដើម្បីណែនាំខ្លួនអ្នកដល់អ្នកដទៃដោយប្រើពាក្យថា សួស្ដី និងដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកដទៃនៅទីនេះអំពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនឬបញ្ហាផ្សេងៗ ណាមួយចំពោះសហគមន៍របស់អ្នកនៅទីនេះ។

ពីពេលមួយទៅពេលមួយជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រធានបទនេះយើងនឹងផ្លាស់ប្តូរវាទៅក្នុងវេទិកា "ការណែនាំបន្ថែម - វេទិការ " វេទិកាដែលអាចមើលឃើញតែសម្រាប់សមាជិកសកម្មប៉ុណ្ណោះ។

ដោយសារវេទិកានេះមានភាពខុសគ្នាពីកន្លែងធម្មតាវាត្រូវការជំនួយនិងការគាំទ្រមួយចំនួនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដោយសារមូលហេតុនេះទេ សូមកុំភ្លេចលើកឡើងសំណួរណាមួយឬនិយាយអំពីតម្រូវការណាមួយ។ គ្រាន់តែដូចជាផ្ទះ។ អ្នកអាចកែតម្រូវការកំណត់ជាច្រើននៅក្នុងទម្រង់អ្នកប្រើរបស់អ្នក និងបន្ថែមការភ្ជាប់ទៅតំបន់វេទិកាជាក់លាក់ (User account >> Profile settings >> group membership)។ អ្វីដែលមិនធ្លាប់មានដែលសមនឹងការអនុវត្តនិងតម្រូវការរបស់អ្នក។យើងសូមជូនពរអ្នក [username] ដោយសេចក្ដីត្រេកអរសូមឱ្យសប្បាយរីករាយនៅលើដំណើរផ្សងព្រេងរបស់អ្នកនៅលើ sangham.netថាជាព្រៃនៃធម៌យើងជឿជាក់ថាអ្នកនឹងរកឃើញអ្វីដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់តម្រូវការរបស់អ្នកយកទៅប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិទទូលបានលទ្ធផលល្អសមតាមបំណងរបស់អ្នកនិងទទូលបាននូវការគាំទ្រ។

នៅទីនេះយើងចង់ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវកំណាព្យចៃដន្យរបស់ព្រះពុទ្ធ:
សេចក្ដីព្រមព្រៀងនៃសង្ឃ ជាហេតុនាំ​សេចក្ដី​សុខមកឲ្យ ការអនុគ្រោះ​បុគ្គល​ទាំងឡាយ ដែលមាន​សេចក្ដី​ព្រមព្រៀងគ្នា (ជាហេតុ​នាំសេចក្ដី​សុខ​មកឲ្យ) បុគ្គល​ត្រេកអរ ក្នុងជន​ដែលព្រម​ព្រៀងគ្នា តាំងនៅ​ក្នុងធម៌ រមែង​មិន​សាបសូន្យ ចាកធម៌​ជាទីក្សេម​ចាកយោគៈ បុគ្គល​ធ្វើសង្ឃ ឲ្យព្រម​ព្រៀងគ្នា រមែង​រីករាយ ក្នុង​ឋានសួគ៌ អស់ ១ កប្ប។
Iti 19 , ខុទ្ទកនិកាយ, ឥតិវុត្តកៈ, ភាគ ៥៣
ប្រធានបទមានប្រយោជន៍ដើម្បីចាប់ផ្តើម:
សូមទទូលនូវការគោរព
ជាទូទៅសម្រាប់ស្ថាបនិកនិងអ្នកគាំទ្រ
ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកសម្របសម្រួលរបស់អ្នក

មេត្តានិងមុទិតា
 :-*

(PS: អ្នកអាចប្រើភាសាអង់គ្លេស​ ឬខ្មែរ​ ឬទាំងពីរភាសាសម្រាប់ការបង្ហោះអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្ត។
ប្រហែលជា Guest ចូលចិត្តចូលរួមចំណែកនៅទីនេះ។)
[Welcome 1]
Posted by: Moritz
« on: October 22, 2018, 05:57:40 PM »

Welcome, Kong Sokdina! _/\_
Posted by: Johann
« on: October 09, 2018, 06:48:13 AM »

សុខ ថំរើន ញោម Kong Sokdina
Posted by: Administration
« on: October 09, 2018, 05:59:04 AM »

[⇪Change language]

Die Laien-Betreiber und Aramikas des Klosters   *

*greatingS* *greatingSA* *greating*

 *gift*
Werte(r) Kong Sokdina ,

herzlich willkommen auf sangham.net!

Bitte nicht schrecken, wir legen sehr viel wert darauf niemanden und keine Bedürfnisse zu übersehen und so hilft uns die Technik, sollten wir uns gerade in tiefer guter oder schlechter Konzentration oder anderen Beschäftigungen befinden.

Aufstehen und Begrüßen, wenn ein Ankömmling eintritt und sich um seine Versorgung zu kümmern ist sehr wichtig.

Das ist ihr ganz persönliches Thema, und Sie können es gerne jederzeit für ein Vorstellen, ein Hallo und Aufwiedersehen, um andere über persönliches zu infomieren oder auch für ganz persönliche Anliegen benutzen.

Von Zeit zu Zeit, vor allem wenn das Thema genutzt wird, verschieben wir es das "Further introduction - Genauere Vorstellung " Forum, daß nur von angemeldeten Mitgliedern eingesehen werden kann. (generle Info dazu siehe hier ).

Das Forum hier ist sicherlich etwas anderes als andere Foren und bedarf sicher etwas Hilfe und Unterstützung und daher scheuen Sie bitte nicht zurück jederzeit Fragen zu stellen und Anliegen zu äußern. Gerade so wie zuhause.
Sie können in ihrem Nutzer-Profil verschiedenste Einstellungen vornehmen und auch diverse Abos für gewissen Forenbereiche (Benutzerkonto >> Profileinstellungen >> Gruppenmitgliedschaften) annehmen. Ganz wie sie es ihrer Praxis und ihren Bedürfnissen entsprechend einrichten wollen.

Wir wünschen Ihnen, Kong Sokdina, viel Freude mit ihrer Entdeckungsreise hier auf sangham.net und dem Jungel des Dhammas und vertrauen darauf, daß sie stets das richtige für Sie finden und es nie an passender Unterstützung fehlen mag.

Hochachtungsvoll

stellvertretend für die Gründer und Unterstüter
Ihr Admin und Moderator Team

 :-*

(PS: Sie können Deutsch oder Englisch oder beide Sprachen, ganz nach ihrem Belieben für alle Posts verwenden.

Vielleicht möchte Guest ja gleich etwas hier beitragen.)
[⇪Sprache wechseln]

Die Laien-Betreiber und Aramikas des Klosters   *

*greatingS* *greatingSA* *greating*

Dear Kong Sokdina ,

heartily welcome on sangham.net!

Please do not feel startled by our welcome. We attach importance that it might not happen that anybody would be overlooked or that we would not care of personal needs. So the technique helps us a little, in the case we might dwell in deep good or bad concentration of busy with something else.

To approach a new coming guest and visitor and to care for the needs of a arriving traveler is very important.

This is your very personal Topic and you can use it any time to introduce your self, for a Hallo and goodby, to inform others here about personal issues or for any very personal issues in regard of the community here.
From time to time, especially if you make use of this topic, we will move it into the "Further introduction - Genauere Vorstellung " forum, which is only visible for active Members. (for General Info in regard of this and Introduction please see here )

Since the forum is of course different to usual places it will require some help and support and not only out of this reason, please never miss to raise a question or to mention any kind of requirement. Just like home.
You can adjust many settings in your User-profil and add subscription to certain forum-areas (User account >> Profile settings >> group membership). What ever fits best to your practice and needs.

We wish you, Kong Sokdina, much joy on your discovering journey on sangham.net and though the jungle of the Dhamma and we trust, that you will always find the proper things for your requirements and that you will never miss needed support.


Yours respectfully
Vicariously for the founder and supporter
Your Admin and Moderator team

metta & mudita
 :-*

(PS: You can use English or German or both languages for your posts, what ever you prefer.

Maybe Guest likes to contribute something here.