User Tools

Site Tools


Translations of this page?:
cs-km:anya:niti-gs:index_niti-gs_anyឆដ្ឋ​សង្ឃាយន ព័ត៌មាននិងមាតិកា តិបិដក (អក្សរខ្មែរ) » អន្យ » នីតិ-គន្ថ-សង្គហោ ព័ត៌មាន

នីតិ-គន្ថ-សង្គហោ មាតិកា

លោកនីតិ

niti-gs.loka_any {source: index_niti-gs.loka_any} → index_niti-gs.loka_any (cscd-edition: e1005n.nrf.toc )

សុត្តន្តនីតិ

niti-gs.sut_any {source: index_niti-gs.sut_any} → index_niti-gs.sut_any (cscd-edition: e1006n.nrf.toc )

សូរស្សតិនីតិ

niti-gs.sur_any {source: index_niti-gs.sur_any} → index_niti-gs.sur_any (cscd-edition: e1007n.nrf.toc )

មហារហនីតិ

niti-gs.cana_any {source: index_niti-gs.cana_any} → index_niti-gs.cana_any (cscd-edition: e1008n.nrf.toc )

សម្ភេទកថា

niti-gs.mah_any {source: index_niti-gs.mah_any} → index_niti-gs.mah_any (cscd-edition: e1004n.nrf.toc )

កវិទប្បណនីតិ

niti-gs.kav_any {source: index_niti-gs.kav_any} → index_niti-gs.kav_any (cscd-edition: e1001n.nrf.toc )

នីតិមញ្ជរី

niti-gs.nija_any {source: index_niti-gs.nija_any} → index_niti-gs.nija_any (cscd-edition: e1002n.nrf.toc )

នរទក្ខទីបនី

niti-gs.dha_any {source: index_niti-gs.dha_any} → index_niti-gs.dha_any (cscd-edition: e1003n.nrf.toc )

នរទក្ខទីបកស្ស,

niti-gs.nara_any {source: index_niti-gs.nara_any} → index_niti-gs.nara_any (cscd-edition: e1009n.nrf.toc )

១. ពុទ្ធានុស្សតិ និទ្ទេស

niti-gs.catu_any {source: index_niti-gs.catu_any} → index_niti-gs.catu_any (cscd-edition: e1010n.nrf.toc )

 

ត្រលប់ទៅ ៤. តទ្ធិតកណ្ឌ មុខទៅ​ លោកនីតិ

cs-km/anya/niti-gs/index_niti-gs_any.txt · Last modified: 2019/04/09 08:11 (external edit)