User Tools

Site Tools


Translations of this page?:
km:dictionary:ជួន_ណាត_ឪ

វចនានុក្រម ជួន ណាត [ឪ]

— —

និវេទនិ

ព័ត៌មាន​ខាង​លើ​គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​នៅ​លើ​ទំព័រ​ដែល​មាន​ពាក្យ​ដែល​មិន​មាន​នៅ​ក្នុង​វចនានុក្រម។

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​វចនានុក្រម សូម​មើល សន្ទស្សន៍​និង​សេចក្តី​ផ្តើម.

ថេនថ៍

[ឪ]

៖ (អូវ) នាមសព្ទ៖ ពាក្យប្រើកាត់ខ្លីជាឧត្តរលោប មកពីពាក្យ ឪពុក សម្រាប់សាធារណជនហៅ បិតា របស់ខ្លួនដោយសេចក្ដីស្មោះស្មើ អញ្ជើញឪពិសាទៅ ទាន់ក្ដៅៗ!។
ខ្មែរសម័យពីដើម ហៅមាបង្កើតឬមាឆ្ងាយថា ឪ ដែរក៏មាន, សម័យសព្វថ្ងៃក៏នៅមានប្រើខ្លះ។ ខ្មែរប្រើក្នុងសម័យបុរាណ ប្រើពាក្យ ឪ នេះដោយយកសក់កន្ទុយ វ មកដាក់ពីលើ ឧ មិនប្រើជា ឧវ, ទាំង ឧក និង ឱយ ក៏ប្រើជា ឧ៊ ឱ្យ ដែរ, សព្វថ្ងៃនេះយើងក៏នៅតែប្រើ ឪ និង ឱ្យ តាមបែបបុរាណនោះដែរ យើងកែតែ ឧ៊ ជា ឧក ប៉ុណ្ណោះ (មើលក្នុងពាក្យ តាមលំដាប់ទៅ និង ពាក្យ ឧក, ឱ្យ ផង)។

ឪជំ

ឪជំ៖ (អូវ–) នាមសព្ទ៖ ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ ឡើងតោងដើមឈើរស់ មានឫសចាប់លើសំបកឈើនោះ (ដូចឫសម្លូ), ផ្លែមានសណ្ឋានស្រដៀងនឹងផ្លែ-ញស្រុក
វល្លិឪជំ (អ្នកស្រុកខ្លះហៅ ឪជុំ)។

ឪជ្រឹង

ឪជ្រឹង៖ (អូវ–) នាមសព្ទ៖ ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ សំបកក្រាស់ស្វិតមានសរសៃ (ខ្មែរសម័យពីដើម ច្រើនប្រើធ្វើក្រដាសក្រាស់ៗ)
ដើមឪជ្រឹង, ក្រដាសឪជ្រឹង។

ឪណុល

ឪណុល នាមសព្ទ៖ ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ ដើមរឹង ស្លឹកធំៗ ដុះបែកជាគុម្ព ផ្លែស្រដៀងនឹងត្រឡាចខ្លូត ប៉ុន្តែខ្លីៗជាងមានជ័រស
ផ្លែឪណុលមានរសជាតិពុល។

ឪទឹន

ឪទឹន នាមសព្ទ៖ ក្រឡមាត់តូចល្មមតែក្ដោបដៃម្ខាងលូកបាន បាតតូច រាងរីកកំប៉េងត្រង់កណ្ដាល សម្រាប់ដាក់ទឹកត្រីជាដើម : ទិញស្រាមួយឪទឹននិងទឹកត្រីបីឪទឹន។ មនុស្សឱបឪទឹន មនុស្សជាប់សុរា ខានពុំបាន លែងពុំរួច (ព.ពុ.)។ ឪទឹនបំផ្លាញ (ព.ប្រ.) សុរាបំផ្លាញ គឺផឹកស្រាស៊ីចាយត្រាតែហិនហោចទ្រព្យសម្បត្តិ : មនុស្សឪទឹនបំផ្លាញ, ហិនហោចព្រោះឪទឹនបំផ្លាញ, ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ព្រោះឪទឹនបំផ្លាញ (ព.សា.)។

ឪពុក

ឪពុក៖ (អូវ–) នាមសព្ទ៖ បិតា : ឪពុក (ប្រើជា អាពុក ក៏បាន; ឥណ្ឌាថា អាវុកៈ, មើលក្នុងពាក្យ អាពុក ទៀតផង)។ ប្រើជាឧត្តរលោបទុកត្រឹមតែ ឪ ក៏បាន; ប្រើជាអាទិលោបទុកត្រឹមតែ ពុក ក៏បាន (ប្រើជាពាក្យ ទំយើ)។ ឪពុកក្មេក ឪពុករបស់ប្ដីឬរបស់ប្រពន្ធ។ ឪពុកចិញ្ចឹម បុរសអ្នកចិញ្ចឹមរក្សាដោយប្ដេជ្ញាសន្មតថាជាឪពុក។ ឪពុកចុង ប្ដីក្រោយរបស់ម្ដាយ។ ឪពុកធម៌ ដែលសុំធ្វើជាឪពុកដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់រាប់អានតាមគន្លងធម៌។ ឪពុកធំ បងប្រុសរបស់ឪពុកឬរបស់ម្ដាយ។ ឪពុកមា ប្អូនប្រុសរបស់ឪពុកឬម្ដាយ (ច្រើនហៅត្រឹមតែ មា ឬ ពូ)។

ឪម៉ាល់

ឪម៉ាល់៖ (អូវ–) ឈ្មោះភមរជាតិមួយប្រភេទ មានទ្រនិចមានពិសក្លាខ្លាំង ធ្វើសំបុកជារន្ធតូចៗនៅរួមគ្នា។

ឪម៉ៃ

ឪម៉ៃ នាមសព្ទ៖ ឈ្មោះសត្វសារិកាមួយប្រភេទ មាត្រនិងសម្បុរស្រដៀងនឹងប្រចៀច ចំពុះលឿងខាងចុង ត្រចៀកសម្បុរលឿង
សារិកាឪម៉ៃ (មើលក្នុងពាក្យ សារិកា ទៀតផង)។

ឪឡ

ឪឡ៖ (អូវ–) នាមសព្ទ៖ ឈ្មោះបក្សីរាត្រីចរ ពួកគូក, មាន ២ ប្រភេទគឺ ឪឡស្លឹក, ឪឡធំ។

ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទដើមតូច សំបកស្ដើងរលើប សាច់ស្វិត ស្លឹកឆែកៗ ឡើងព័ទ្ធដើមឈើ ឫសល្អិតៗ សម្បុរខ្មៅ
វល្លិឪឡ ចាស់ទុំខ្មែរច្រើនយកវល្លិឪឡនេះ ទាំងដើម ទាំងស្លឹក ទាំងឫស ហាលឲ្យស្ងួតហើយស្ងោរផឹក ជាថ្នាំកែជំងឺក្រំ ឈឺខ្លួនប្រាណ ច្រើនតែប្រកប។

ឪឡឹក

ឪឡឹក៖ (អូវ–) នាមសព្ទ៖ ឈ្មោះដំណាំមួយប្រភេទ ដើមជាវល្លិបោះទងវារលើដី ផ្លែធំៗ មិនសមនឹងទង មានពូជច្រើនប្រភេទផ្សេងៗគ្នា, សម្រាប់ប្រើជាអាហារ
ជ្រក់ក្ដឹបឪឡឹក, បន្លែក្ដឹបឪឡឹក, ឪឡឹកនិងត្រីងៀតផាត់។

ឪឡុង

ឪឡុង៖ (អូវ-) នាមសព្ទ៖ ឈ្មោះសារិកាមួយប្រភេទ សម្បុរខ្មៅ ចំពុះនិងជើងលឿង ទងត្រចៀកយារ សំឡេងក្រអួន
សារិកាឪឡុង (មើលក្នុងពាក្យ សារិកា ទៀតផង)។

ឪឡោក

ឪឡោក៖ (អូវ–) នាមសព្ទ៖ ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ ពួកអសារកព្រឹក្ស
ដើមឪឡោក។

ឩកា

ឩកា៖ (អ៊ូ–) នាមសព្ទ៖ (បា.; សំ. យូក) ចៃ។

ឈ្មោះរង្វាស់បុរាណមួយប្រភេទ ទំហំមួយខ្លួនចៃ គឺទំហំ ៧ លិក្ខា
ប្រាំពីរឩកាជាមួយធញ្ញមាស (មើលក្នុងពាក្យ លិក្ខា ឬលិក្សា ទៀតផង)។

ឩដ្ឋ

ឩដ្ឋ៖ (អូត) នាមសព្ទ៖ (បា. ឱដ្ឋ; សំ. ឧឞ្ត្រ) សត្វចតុប្បាទពួកសត្វរើអៀង, មានពីរប្រភេទគឺ អូដ្ឋបូគពីរ អូដ្ឋមានកំពូកខ្ពស់សណ្ឋានជាបូគមួយគូមុខក្រោយ នៅលើខ្នងមានរោមក្រាស់សំកុល; អូដ្ឋបូគមួយ អូដ្ឋមានកំពូកខ្ពស់តែមួយ ត្រង់កណ្ដាលខ្នងមានរោមបន្តិចបន្តួច ស្ទើរតែស្បែកទទេ។ អូដ្ឋទាំងពីរប្រភេទនេះ ជាសត្វមានកម្លាំងរឹងប៉ឹង មានអំណត់ប៉ិនធន់ទ្រាំអត់សម្រេកគម្លាននិងកម្ដៅថ្ងៃជាដើម, មានប្រយោជន៍ប្រើជាយានជំនិះ ឬប្រើជាពាហានៈដឹកនាំភណ្ឌៈក្នុងប្រទេសដែលមានផ្លូវលំបាក ដូចយ៉ាងផ្លូវកាត់វាលខ្សាច់ធំៗឬសមុទ្រខ្សាច់ជាដើម
នៅប្រទេសអាស៊ីភាគកណ្ដាល, តួក៌េស្ដង់ និងអាហ្វ្រិគ គេច្រើនប្រើអូដ្ឋជាងសត្វពាហនៈឯទៀត។

ឩន

ឩន៖ (អ៊ូន) គុណសព្ទ៖ (សំ.បា. ឩន) ដែលខ្វះ, មិនគ្រប់, ថយចំនួន, អន់ជាង; ថោកថយឬថយថោក, ទន់ទាប : ឩនមួយ ខ្វះមួយ។ អូនជាងគេ អន់ឬទន់ទាបជាងគេ។ អូនថយ ឬ ឱនថយ ថយខ្សោយជាង, ទន់ទាប។ ឩនភាព (អូន៉ៈ–) ភាពដែលខ្វះ, មិនគ្រប់។ ដំណើរប្រាក់ចំណូលដែលថយចំនួន មិនធួនល្មមនឹងទប់ទល់ប្រាក់ចំណាយបាន។ ឩនវីសតិ (អ៊ូន៉ៈវីសៈ–) ម្ភៃខ្វះមួយ (១៩)។ អាប់អូន ឬ អាប់ឱន អាប់អន់ទន់ទាប, ដែលខ្វះលម្អ, ឥតស្រីសួស្ដី, ថយថោក។

ឩម!

ឩម!៖ (អូម ឬ អូម៉ៈ) និបាតសព្ទ៖ ជា ឧ. (សំ.) ពាក្យលាន់មាត់ ដោយមានសេចក្ដីក្រោធខ្លាំង, ដោយគំរាមដាក់ជាដើម។ ខ្មែរប្រើជាពាក្យផ្ដើមមន្តអាគម (អ.ថ. អូម ឬ អូម៉ៈ), ក្លាយមកពី ឱម! (មើលក្នុងពាក្យ នេះ)។ ឱមអាម (មើលក្នុងពាក្យ អាម)។ បុរាណសរសេរ ឱ្ម គឺ អ - ឧ . ម > ឱម ឬ ឱ្ម មានអត្ថន័យថា «ព្រះឥសូរ, ព្រះនារាយណ៍, ព្រះព្រហ្ម»។ លុះចំណេរកាលតមក, ពួកពុទ្ធសាសនិកខាងលទ្ធិអាចរិយវាទខ្លះក៏យក ឱម ឬ ឱ្ម នេះមកប្រើផងដែរថា ឱមនមស្ករ៍! ឬ ឱម នមោ! «សូមនមស្ការចំពោះ ឱម គឺ អ = អរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធ!; ឧ = ព្រះឧត្តមធម៌!; ម = មហាសង្ឃគណៈ! »; (គេប្រតិបត្តិបែបនេះ ដើម្បីកុំឲ្យចាញ់លទ្ធិព្រាហ្មណិកដែលមានពាក្យ ឱម ឬ ឱ្ម ជាបែប នមស្ការ គឺឲ្យពុទ្ធសាសនិកជនដឹងថាខាងលទ្ធិពុទ្ធសាសនិកក៏មាន ឱម ឬ ឱ្ម ដូចលទ្ធិព្រាហ្មណិកដែរ មិនចាញ់ប្រៀបគ្នាទេ)។ ល។

ឩរព្យ

ឩរព្យ៖ (អ៊ូរ៉ាប់) នាមសព្ទ៖ (សំ. ឩរវ្យ « អ្នកកើតពីឧរុព្រហ្ម », វ > ព) វេស្សៈ ឬវៃស្យៈ, ព្រៃងារ (មើលក្នុងពាក្យ វណ្ណវណ្ណៈ ន. ទៀតផង)។

ឩរុ

ឩរុ៖ (អ៊ូ–) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា. ឩរុ) ភ្លៅ។ រ.ស. ព្រះឩរូ។ ស្នាប់ព្រះឩរូ ខោស្នាប់ភ្លៅ, ខោក្នុង។ ឩរុជ ឬ ឩរុជៈ អ្នកកើតពីឩរុព្រហ្ម (ឩរព្យ, វៃស្យៈ)។

ឩរូ

ឩរូ៖ មើលក្នុងពាក្យ ឩរុ

ឩសវ័ត

ឩសវ័ត៖ (អ៊ូសៈវាត់) គុណសព្ទ៖ (បា. ឩឞវត៑; បា. ឩសវន្តុ) ដែលមានដីប្រៃ; ប្រទេស, ទី, តំបន់ ដែលមានដីប្រៃ។

នាមសព្ទ៖ (បា. ឩឞវត៑; បា. ឩសវន្តុ) ដែលមានដីប្រៃ; ប្រទេស, ទី, តំបន់ ដែលមានដីប្រៃ។

ឩសវន្ត

ឩសវន្ត៖ (អ៊ូសៈវាន់) (មើលក្នុងពាក្យ ឩសវ័ត)។ T: *

[ឯ]

៖ (អែ) និបាតសព្ទ៖ ខាង; ចំណែកខាង; នា; ឰដ៏; ត្រង់
ឯកើត, ឯលិច (ឯឡិច), ឯជើង, ឯត្បូង; ខាងកើត, ខាងលិច (ខាងឡិច), ខាងជើង, ខាងត្បូង (កុំនិយាយថា កើត, លិច, ជើង, ត្បូង ត្រូវប្រើ ឯ ឬ ខាង ផ្សំជាដរាប)។ ឯក្រោម ខាងក្រោម។ ឯលើ ខាងលើ។ ឯក្រោយ ខាងក្រោយ។ ឯមុខ ខាងមុខ។ ឯខ្ញុំ ចំណែកខាងខ្ញុំ, ខាងខ្ញុំ។ ឯណា? ត្រង់ណា? : នៅឯណា? ឯណេះ ឬឯនេះ ខាងណេះ ឬខាងនេះ។ ឯណោះ ឬឯនោះ ខាងណោះ ឬខាងនោះ។ ឯភ្នែក ឬ ឯមុខ ខាងមុខ, ឯអនាគត។ ឯអាកាស នាអាកាស ឬឰដ៏អាកាស។ ល។

ឯក

ឯក៖ (អែក) សំខ្យាសព្វ៖ (សំ.បា.) មួយ; ម្នាក់។ គុ. ដែលមានតែមួយឬតែម្នាក់, ឥតមានពីរ, ឥតពីរ; ទីមួយ, លេខមួយ; ឧត្តម, ខ្ពស់, ខ្ពង់ខ្ពស់; ប្រសើរ, ប្រសើរផុត; លើសលែង, លើសលន់, កន្លង; ចម្បង; សំខាន់; ដែលដាច់គេ, បណ្ដាច់; ផុត, បំផុត; ស្រស់, ឆើត; ឆ្នើម; ថ្លៃថ្លា; ឥតមានប្រៀប; ដែលតែម្ដង; ដែលព្រមគ្នា : ឯកអគ្គ ឬ –អគ្រ (–អាក់) ប្រសើរឯក។ ឯកអង្គ អង្គប្រសើរផុត; អ្នកដែលមានខ្លួនប្រសើរផុត (ព.កា.) : ក្សត្រិយ៍ក្សាន្តឯកអង្គ ស្ដេចយាងតម្រង់ ទៅកាន់ប្រាសាទ រាជនិវេសន៍ ប្រសើរស្អាងស្អាត ដល់ហើយព្រះបាទ ទ្រង់ស្ដេចចូលក្នុង។ ពាក្យបណ្ដៅបុរាណថា : ឯកអង្គទ្រង់នាមឯកខ្ពស់អនេក ទាបជាងស្មៅ តើគឺអ្វី? –ភ្នំ– ត្រូវហើយ។ ឯកឧកឯកឧគ្គ (ឯកអុក) ឲកញ៉ាទីមួយឬខ្ពង់ខ្ពស់កន្លង។ ឯកឧត្តម ឧត្តមលើសលែង។ ឯកឯង តែឯង, តែម្នាក់ឯង : មនុស្សឯកឯង; នៅឯកឯង។ ចំណេះឯក ចំណេះខ្ពស់។ ជាឯក ជាទីមួយ : ទុកជាឯក ទុកថាជាទីមួយឬជាលេខមួយ។ តួឯក តួឆើត, តួស្រស់ : ល្ខោនតួឯក។ ប្រសើរឯក ប្រសើរផុត។ ល្អឯក ល្អផុត។ សម្រាប់ឯក សម្រាប់ទីមួយ ឬតំណែងទីមួយ : មន្ត្រីសម្រាប់ឯក។ ល។ អ.ថ. អេកៈ ឬតាមទម្លាប់ថា អែកៈ ក៏មានខ្លះ (សំ. ឰកឰក្យ អ.ថ. អែកៈ ឬ –ក្យៈ), ដូចជា ឯកកោលាហល (–ល៉ាហល់) ដំណើរជ្រួលជ្រើមព្រមគ្នា។

ឯកគ្គតា (អេក័ក-គៈ–) ដំណើរតាំងនៅមូលស្លុងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយ, ដំណើរមូលចិត្តស្លុងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយ (ហៅ ឯកគ្គតាចិត្តក៏បាន)។

ឯកចក្ខុ ឬ –ចក្សុ ភ្នែកតែម្ខាង; អ្នកដែលមានភ្នែកតែម្ខាង (ខ្វាក់ម្ខាង)។ ព.កា. ប្រើជា ឯកច័ក្សុ ក៏បាន, អ.ថ. –ចាក់។ ឯកចរ ការត្រាច់ឬដើរម្នាក់ឯង។

ឯកចារិន ឬ –ចារី អ្នកដែលត្រាច់ឬដើរតែម្នាក់ឯង (បើស្ត្រីជា ឯកចារិណី ឬ –រិនី)។

ឯកចិត្ត ចិត្តមួយ; គំនិតតែមួយ; គំនិតត្រូវគ្នាតែមួយ; អ្នកដែលមានគំនិតត្រូវគ្នាតែមួយ : ពួកឯកចិត្ត ពួកអ្នកត្រូវគំនិតគ្នាខ្មែរប្រើសំដៅសេចក្ដីថា « ស្រេចនឹងចិត្ត, សេរី, សេរីភាព » ក៏មាន : មនុស្សឯកចិត្ត, នៅស្រណុកឯកចិត្ត, មនុស្សស្រណុកឯកចិត្ត។

ឯកច្ឆត្រ (–ក័ច-ឆ័ត) ដែលមានស្វេតច្ឆត្រតែមួយ គឺមានក្សត្រិយ៍ទ្រង់រាជ្យតែមួយព្រះអង្គ មានរាជានុភាពពេញទី : ប្រទេសឯកច្ឆត្រ ប្រទេសឯករាជ្យ។

ឯកច្ឆន្ទ (–ក័ច-ឆ័ន) ចំណង់តែមួយ; បំណងតែមួយ; បំណងត្រូវគ្នាតែមួយ; ដែលមានបំណងត្រូវគ្នាមួយ, ដែលព្រមចិត្តគ្នា : ខំប្រឹងធ្វើការដោយឯកច្ឆន្ទ, ព្រមគ្នាជាឯកច្ឆន្ទ; ពួកឯកច្ឆន្ទ។ ខ្មែរប្រើក្លាយជា ឯកច្ឆាន្ទ សំដៅសេចក្ដីថា « ស្រេចលើខ្លួន, សេរី, អត្តាធីន » : មនុស្សឯកច្ឆាន្ទ។

ឯកជន ជនម្នាក់, មនុស្សម្នាក់។ ចំពោះតែខ្លួនមួយ : ការឯកជន ការចំពោះតែមនុស្សម្នាក់ៗ។

ឯកជាតិ ជាតិមួយ, មួយជាតិ (កំណើតមួយ)។ ឯកទត្ត (–ទ័ត) អ្វីៗដែលគេត្រូវឲ្យចំពោះតែបុគ្គលម្នាក់ : របស់ឯកទត្ត។

ឯកទិដ្ធិ ដែលមានទិដ្ធិត្រូវគ្នា; អ្នកដែលមានសេចក្ដីយល់ឃើញត្រូវគ្នា។

ឯកទិន ថ្ងៃមួយ, មួយថ្ងៃ; ពាក្យសន្មតហៅសន្លឹកក្រដាសដែលមានចុះថ្ងៃខែ សម្រាប់មើលបានតែមួយថ្ងៃៗ ហើយត្រូវបើកបកសន្លឹកថ្ងៃដែលកន្លងផុតទៅនោះចោលចេញ ក្នុងមួយថ្ងៃមួយសន្លឹករៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីនឹងមើលថ្ងៃខែតៗគ្នាជាលំដាប់ទៅ : មើលឯកទិន, ទិញឯកទិន។

ឯកទិស ទិសមួយ, ទិសម្ខាង; ទិសឬផ្លូវដែលតម្រូវឲ្យអ្នកបើកបររថយន្តឬយានផ្សេងៗ ប្រកាន់យកបានតែម្ខាងៗគឺថាបានតែទៅ ឯមកបញ្ច្រាសមិនបាន ឬបានតែមក ឯទៅមិនបាន។

ឯកទុក្ខ ទុក្ខត្រូវគ្នា; អ្នកដែលមានទុក្ខត្រូវគ្នា។

ឯកទេស ភាគមួយ, ចំណែកមួយដែលត្រូវលើកឬទាញយកមកនិយាយផ្សេងដោយឡែក : និយាយដោយឯកទេសពិសេស, ប្លែក : វត្ថុឯកទេស។ ឯកធីតា កូនស្រីតែមួយ។

ឯកធ្យាស្រ័យ ឬ ឯកជ្ឈាស័យ អធ្យាស្រ័យត្រូវគ្នា; អ្នកដែលមានអធ្យាស្រ័យត្រូវគ្នា។

ឯកន័យ ន័យមួយ; ដែលមានន័យតែមួយ, មានន័យត្រូវគ្នា : សេចក្ដីនេះជាឯកន័យ; ពាក្យទាំងនេះជាឯកន័យ។

ឯកនាម ឈ្មោះត្រូវគ្នា; អ្នកដែលមាននាមត្រូវគ្នាដែលរស់ដោយសារអាហារដូចគ្នា : សត្វលោកទាំងអស់ជាឯកនាម ព្រោះសុទ្ធតែរស់ដោយសារអាហារដូចគ្នា។

ឯកនិន្នាទ ដែលមានដំណើរគឹកកងឬកងរំពងតែមួយ, ដែលមានសូរសព្ទកងរំពងរួមគ្នាតែមួយ : សម្រែកហ៊ោឯកនិន្នាទ។

ឯកនេត្ត ឬ –នេត្រ ដូចគ្នានឹង ឯកចក្ខុ។

ឯកន្តសុខ ដែលសុទ្ធតែសុខ។

ឯកន្តបរមសុខ ដែលសុទ្ធតែសុខយ៉ាងក្រៃលែង។

ឯកបថ (–បត់) ផ្លូវឬគន្លងតែមួយ; ដែលមានផ្លូវឬគន្លងតែមួយ; ដែលមានផ្លូវឬលំអានត្រូវគ្នា។

ឯកបទ បទមួយ; ដែលមានបទតែមួយ។

ឯកបទិក ឬ –បទី ផ្លូវជើង។ ឯកបុគ្គល ឬ –បុរស បុគ្គលស្រួចឆ្នើម ឬបុរសប្រសើរផុត។

ឯកបុត្ត ឬ –បុត្រ កូនប្រុសតែមួយ។

ឯកប្បហារ (–ក័ប-ប៉ៈហា) ឬ –ប្រហារ ប្រហារតែម្ដងដំណើរព្រមគ្នា, ស្មើគ្នា : នាំគ្នាចូលចោមចាប់ជាឯកប្បហារ; រត់ខ្នាប់ជាឯកប្បហារ។ ឯកភក្ដី (ជើង ដ, អ.ថ.–ភ័ក-ក្ដី) សេចក្ដីស្រឡាញ់ស្មោះរួមចិត្តគំនិតគ្នាចំពោះទៅលើបុគ្គលម្នាក់; ដែលមានភក្ដីចំពោះតែទៅលើបុគ្គលម្នាក់ : អាណាប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រឯកភក្ដីចំពោះព្រះបរមក្សត្រិយ៍របស់ខ្លួន (ប្រើជា ឯកភក្ដិ ឬ –ភ័ក្ដិ ក៏បាន, អ.ថ. –ភ័ក)។

ឯកភត្តិក ឬ -ភក្ដិកៈ, ឯកភោជិន ឬ –ភោជី អ្នកដែលបរិភោគភោជនាហារក្នុងមួយថ្ងៃ (មួយថ្ងៃមួយយប់) តែម្ដង; (ព.ពុ. ចំពោះអ្នកដែលបរិភោគមួយថ្ងៃតែម្ដង ក្នុងវេលាពីព្រឹកទល់នឹងថ្ងៃត្រង់); បើស្ត្រីជា ឯកភត្តិកា ឬ ឯកភោជិនី។

ឯកភរិយា ភរិយាទីមួយ, ភរិយាធំ, ប្រពន្ធដើម (ហៅ ឯកបត្នី ក៏បាន)។ ឯកភាគ ចំណែកមួយ, មួយចំណែក។ ឯកភាព ឬ ឰក–, ឰក្យ– ភាពមួយ, ភាពត្រូវគ្នា; ដែលមានបែបបទ, សណ្ដាប់ធ្នាប់, សម្លៀកបំពាក់, ឫកពា ត្រូវគ្នា : ប្រទេសឯកភាព, ស្រុកឯកភាព។

ឯកភោជន ភោជនតែមួយមុខ។

ឯកមគ្គ ឬ –មាគ៌ា ផ្លូវមួយ។ ឯកមតិ ឬ –ម័តិ គំនិតតែមួយ; អ្នកដែលមានគំនិតត្រូវគ្នា។

ឯកមាស មួយខែ។

ឯករត្តិ, –រាត្រី ឬ ឰករាត្រី, ឰករាត្រ (–រាត) មួយយប់។

ឯករស រសតែមួយ; ដែលមានរសត្រូវគ្នា : ទឹកមហាសមុទ្រជាឯករស; រិមុត្តិសុខជាឯករស។

ឯករាជ (អែក-កៈ-រាច) ស្ដេចឯក; ដែលមានស្ដេចសោយរាជ្យឬអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយមិនជាចំណុះប្រទេសណា។

ឯករាជ្យ (–រាច) ឬ ឰក្យរាជ្យ រាជ្យឯក, រាជ្យនៃស្ដេចឯក; ភាពនៃរដ្ឋឬប្រទេសដែលមានសិទ្ធិនិងសេរីភាពពេញបរិបូរ ក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនមែនជាចំណុះនៃប្រទេសដទៃ : គ្រប់គ្រងឯករាជ្យ, ការពារឯករាជ្យ។

ឯករូប ដែលមានរូបដូចគ្នា។

ឯកលាភ លាភឯក; លាភចំពោះតែបុគ្គលម្នាក់ ឬលាភដែលត្រូវបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះ។

ឯកវចនៈ (ព.វ.) ពាក្យប្រាប់ចំនួនតែមួយឬតែម្នាក់, ដូចជា តុមួយ, កៅអីមួយ, ក្មេងម្នាក់ ជាដើម (ព.ផ្ទ. ទ្វិវចនៈ, ពហុវចនៈ)។

ឯកវណ្ណ ឬ –ព័ណ៌ ព័ណ៌ឯក; ព័ណ៌តែមួយ; ដែលមានព័ណ៌ឬសម្បុរដូចគ្នា។

ឯកស័ក ស័កទីមួយ (នៃឆ្នាំ): ឆ្នាំកុរឯកស័ក។

ឯកស័ក្ដិ ឬ ឰក– ស័ក្ដិស្មើគ្នា; ដែលមានស័ក្ដិស្មើគ្នា : មន្ត្រីឯកស័ក្ដិ។

ឯកសណ្ឋាន សណ្ឋានឬទ្រង់ទ្រាយដូចគ្នាតែមួយបែប; សម្លៀកបំពាក់តែបែបមួយដែលគេតម្រូវឲ្យកងយោធាឬសិស្សសាលាជាដើមប្រើប្រាស់ជាកាតព្វកិច្ច : ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាន, ប្រើប្រាស់គ្រឿងប្រដាប់ជាឯកសណ្ឋានដែលមានសណ្ឋានឬទ្រង់ទ្រាយដូចគ្នាតែមួយបែប : ខោអាវឯកសណ្ឋាន, សម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋាន។

ឯកសព្ទ សូរឮតែមួយដដែលៗ (ដូចយ៉ាងសូរសំឡេងចង្រិតនិងរៃជាដើម)។

ឯកសារ ដែលសុទ្ធតែខ្លឹម; ដែលមានខ្លឹមដូចគ្នា (បុរាណប្រើសំដៅសេចក្ដីថា «សំបុត្រសន្យាសម្លាក់សំខាន់» ក៏មាន : សំបុត្រឯកសារ)។

ឯកសិទ្ធិ សិទ្ធិតែមួយ; អំណាចដោយឡែក; អត្ថប្រយោជន៍ដាច់មុខតែម្នាក់ឯង : បានទទួលឯកសិទ្ធិ, មានឯកសិទ្ធិ។

ឯកសេស សព្ទដែលលុបទុកឲ្យនៅសល់តែមួយ; ហៅ ឯកសេសន័យ ក៏បាន (ព.វ.សំ. បា.)។

ឯកអគ្គារហន្ត ឬ ឯកអគ្គារហា (អែក-អ័ក-គារៈហន់ ឬ –រៈហា; បា. < ឯក + អគ្គ + អរហន្ត ឬ –អរហា) ព្រះអរហន្តប្រសើរឯក ឬព្រះអរហន្តប្រសើរផុត។ ព.កា. និយាយពីបុគ្គល ១០ ប្រភេទដែលជនពុំត្រូវប្រទូស្តថា : ព្រះពុទ្ធព្រះបច្ចេក និងឯកអគ្គារហា អគ្គសាវកា និងមាតាបិតាផង។ គ្រូនិងសាស្រ្តាចារ្យ និងទាយកឥតមោះហ្មង និងអ្នកទេស្នាផង កុំយង់ឃ្នងឆ្គងប្រមាថ។ បុគ្គលទាំងដប់នេះ គួរប្រាជ្ញរិះរេសម្អាត ត្រូវកុំបីប្រមាថ គួរឱហាតរៀនឲ្យចាំ។ ថាមិនត្រូវប្រទូស្ត ឬរឹងរូសធ្វើឲ្យឆ្គាំ- ឆ្គងខុសក្រែងនឹងនាំ- ឲ្យបានទុក្ខឃើញទាន់ហន់។ ល។ ព.កា. ប្រើជា ឯកា, ឯកោ, ឯកំ (–ក័ង) ក៏បាន, ដូចជា : ឯកោ-ឯកានិងឯកំ កវីសម្រាំងតែងកាព្យា ដូចកាព្យថាឯកោរាជា ឯកាទេវីរដ្ឋឯកំ។ ទាំងបីពាក្យនេះសុទ្ធតែឯក ឥតមានចម្លែកឲ្យភ័ន្តភាំង ប្រើតាមជើងកាព្យចួនមិនគាំង ឯកោឯកំឬឯកា។

ឯកាធិបតី អធិបតីក្នុងប្រទេសមួយៗ; មន្រ្តីស័ក្ដិធំដែលជាអធិបតីត្រួតត្រារាជការអាណាព្យាបាលក្នុងប្រទេសមួយៗ (ត្រូវនឹងពាក្យបារ. រ៉េស៊ីដង់ត៍ ស៊ុប៉េរីយើរ Résident Supérieur)។

ឯកាធិបតីសភា ទីធ្វើការនៃឯកាធិបតី។

ឯកាធិបតេយ្យ ឬ ឯកាធិបតៃយ (–ប៉ៈតៃ) មុខការ, មុខក្រសួង, នាទី, អំណាចនៃឯកាធិបតី។

ឯកាយនមគ្គ ឬ –មាគ៌ា (–យ៉ៈន៉ៈម័ក ឬ –មារ-គា) ផ្លូវឯក, ផ្លូវសម្រាប់បុគ្គលឯក, ផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វាន; ផ្លូវដែលទៅមកបានតែម្នាក់ៗ (ឥតមានអ្នកណាជូនឬកំដរអ្នកណាបានឡើយ): ផ្លូវព្រះនិព្វានជាឯកាយនមគ្គ; ការស្លាប់កើតជាឯកាយនមគ្គ (ព.ពុ.)។

ឯការម្មណ៍ អារម្មណ៍តែមួយ; អារម្មណ៍ដែលមូលស្លុងតែមួយ។ ឯកាសនិកង្គ (–សៈន៉ិក័ង-គៈ) ឈ្មោះធុតង្គមួយប្រភេទ, ក្នុងពួកធុតង្គ១៣, មានលក្ខណៈឲ្យបរិភោគភោជនក្នុងមួយថ្ងៃបានតែក្នុងមួយបង្គុយ (ព.ពុ.)។

ឯកោទិភាព (បា. ឯក + ឧទិ + ភាវ) ភាពជាចិត្តខ្ពស់ឯក គឺសមាធិចិត្តក្នុងទុតិយជ្ឈាន (ព.ពុ.)។ ល។ ព.កា. ប្រាប់អំពីការផ្សំ ឯក-សព្ទ ជាមួយនឹងសព្ទដទៃបានតាមគួរដល់ការប្រកប : រីសព្ទថាឯក ផ្សំបានអនេក នឹងសព្ទដទៃ ស្រេចនឹងអ្នកប្រើ គេចេះប្រើលៃ ឲ្យតែប្រពៃ កុំឲ្យមានឆ្គង។

នាមសព្ទ៖ ប្រដាប់មួយប្រភេទមានដងសណ្ឋានស្រដៀងនឹងដងធ្នូ ប៉ុន្តែតូចរៀវ មានស្លាបតែមួយ មានសាយ, សម្រាប់ដាក់ស៊កភ្ជាប់នៅក្បាលខ្លែងព្នង, លាន់ឮសូរសព្ទឆ្លើយរងំ ដោយកម្លាំងខ្យល់ប៉ះត្រូវ : យប់មិញគេបង្ហើរខ្លែងបួនប្រាំឮតែសូរឯកឆ្លើយគ្នារងំ (ហៅ ឯកខ្លែង ក៏បាន)។

ឯកង៉ាវ ឈ្មោះឯកខ្លែងមួយប្រភេទ មានតែស្លាបភ្ជាប់ឥតសាយ ធ្វើដោយស្លឹករឹតសកឲ្យស្ដើង ចងភ្ជាប់នឹងចុងដងឮសូររនង៉ាវៗ។

ឯក–

ឯក–៖ មើលក្នុងពាក្យ ឯក

ឯកតោ

ឯកតោ៖ (អេកៈ–) និបាតសព្ទ៖ (បា.; សំ. ឯកតស៑) ខាងម្ខាង, តែម្ខាង, ខាងម្នាក់; ជាមួយ, ជាមួយគ្នា, ដំណាលគ្នា។ ព.ផ្ទ. ឧភតោ។ ឯកតោគមន៍ (–គំ) ដំណើរទៅជាមួយគ្នា។

ឯកតោគមនាគមន៍ (–គៈមៈនាគំ) ដំណើរទៅមកជាមួយគ្នាឬដំណាលគ្នា។

ឯកតោធារ ដែលមានមុខតែម្ខាង : សស្ត្រាឯកតោធារ (ព.ផ្ទ. ឧភតោធារ)។

ឯកតោសុទ្ធិ បរិសុទ្ធិតែខាងម្ខាង, បរិសុទ្ធិតែអ្នកម្ខាង : ត្រ័យសារណគមន៍សម្រាប់គ្រហស្ថជាឯកតោសុទ្ធិ (ព.ពុ.។ ព.ផ្ទ. ឧភតោសុទ្ធិ)។ ល។

ឯកសេសន័យ

ឯកសេសន័យ៖ (អេកៈសេសៈនៃ ឬអេកៈសែសៈ–) នាមសព្ទ៖ (បា.) ន័យរបស់ពាក្យសេសមួយ គឺសព្ទជាគូនឹងគ្នាដែលគេលុបមួយចេញទុកឲ្យនៅសល់តែមួយ, ដូចជា កូនប្រុស និងកូនស្រី លុបពាក្យ ប្រុស និង ស្រី ចេញទុកត្រឹមតែពាក្យ កូន ត្រូវប្រើជា ពហុវចនៈ ថា កូនទាំងឡាយ ឬថា អស់ទាំងកូន ឬក៏ថា កូនទាំងអស់គ្នា។ ខាងបាលីថា បុត្តា ឬ បុត្តេ … (ព.វ. សម្រាប់ប្រើក្នុងកាព្យ, ប្រសិនបើកវីត្រូវការប្រើ)
ហៃកូនទាំងឡាយ នាំគ្នាមកអាយ ស្ដាប់ពាក្យអាពុក អាពុកនឹងផ្ដាំ ឲ្យឯងចាំទុក តំណទៅមុខ ចូរចាំកុំភ្លេច។ (មើលក្នុងពាក្យ បុត្តា ទៀតផង។)

ឯកអគ្គរដ្ឋទូត

ឯកអគ្គរដ្ឋទូត៖ (អែក-អ័ក-គៈ-រ័ត-ឋៈទូត) នាមសព្ទ៖ (បា.ស.) រដ្ឋទូតឬរាជទូតថ្នាក់ខ្ពស់ (សុទ្ធតែមានឋានៈជា ឯកឧត្តម, ដែលប្រើអក្សរសង្ខេបថា ឯ.ឧ.)។

ឯកអគ្គរាជទូត

ឯកអគ្គរាជទូត៖ (អែក-អ័ក-គៈ-រាជៈ–) (មើលក្នុងពាក្យ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត)។

ឯកឧកញ៉ា

ឯកឧកញ៉ា នាមសព្ទ៖ ពាក្យសម្រាប់ប្រើរៀងពីខាងដើមឋានន្តរនៃមន្ត្រីមានស័ក្ដិខ្ពស់
ឯកឧត្ដមនាយករដ្ឋមន្ត្រី, ឯកឧត្ដមឧត្ដមសេនីយឯក…។ ទាំងពីរពាក្យ ប្រើអក្សរសង្ខេបថា ឯ.ឧ. ដូចគ្នា (បារ. Excellence, Son–, S.E.)។ ប៉ុន្តែ ឯកឧកញ៉ា ប្រើតែក្នុងរជ្ជកាលសម័យបុរាណព្រេងនាយ, គេនិយាយកាត់ខ្លីថា លោកឯកឧក, សម័យបច្ចុប្បន្ននេះ ប្រើពាក្យ ឯកឧត្តម (ឯ.ឧ.)។

ឯកឧត្ដម

ឯកឧត្ដម៖ (អែក-អ៊ុត ដំ) មើលក្នុងពាក្យ ឯកឧកញ៉ា

ឯកា

ឯកា៖ មើលក្នុងពាក្យ ឯក

ឯកា–

ឯកា–៖ មើលក្នុងពាក្យ ឯក

ឯកោ

ឯកោ៖ មើលក្នុងពាក្យ ឯក

ឯកោ–

ឯកោ–៖ មើលក្នុងពាក្យ ឯក

ឯកំ

ឯកំ៖ មើលក្នុងពាក្យ ឯក

ឯង

ឯង៖ (អែង) បុសសព្វនាម៖ អ្នក។ ពាក្យសម្រាប់ហៅមនុស្សក្មេងជាងឬតូចទាបជាង ក្នុងទីចំពោះមុខ
ឯងទៅណា? ; ឯងទាំងអស់គ្នា កុំអាលទៅណា!។ អាឯង ព.សា. ប្រើជា អាអ្ហែង; ហងឯង ព.សា. ប្រើជា អ្ងែង, និយាយថា អាអ្ហែងទៅណា?; អ្ងែងមកពីណា? (សម្រាប់ប្រើក្នុងការនិយាយស្ដីធម្មតាឬក្នុងរឿងប្រលោមលោកជាដើម)។

និបាតសព្ទ៖ ចំពោះខ្លួន, ផ្ទាល់ខ្លួន, លើខ្លួន, ពីខ្លួន, ពីទំនើងខ្លួន ខ្លួនឯង, ឯកឯង, ម្នាក់ឯង។
ដែលជារបស់ខ្លួន របស់ឯង, គ្នាឯង។
ស្រាប់, ស្រេចស្រាប់; តាមសញ្ជាតិ, តាមធម្មតា; ដែលមិនបាច់ធ្វើ, មិនបាច់ទិញជាដើម ត្រពាំងកើតឯង, ឈើដុះឯង, របស់បានឯង, ចេះឯង; ការនុះវាឯងៗទេ!។
មែន, ពិត, មែនពិត, គត់; ហោង
ដូច្នោះឯង, នុ៎ះឯង; តែប៉ុណ្ណេះឯង។ ល។

ឯតទគ្គៈ

ឯតទគ្គៈ៖ (អេ-តៈទ័ក-គៈ) នាមសព្ទ៖ (បា. ឯតទគ្គ < ឯត « នេះ; នុះ » + ទ –អាគម + អគ្គ « ខ្ពស់, ខ្ពង់ខ្ពស់, ឧត្តម; លើស »; សំ. ឯតទគ្រ < ឯតត៑ > ឯតទ៑ + អគ្រ « បុគ្គលនុះលើសគេ ») អ្នកដែលគេលើកថាលើសលែងឬប្រសើរជាងគេខាងមុខការឬក៏ចំណេះវិជ្ជាណាមួយ : គ្រូបង្រៀននុះ រាជការលើកជាឯតទគ្គៈខាងវិជ្ជាលេខ (បើស្ត្រីជា ឯតទគ្គា)។ បើរៀងភ្ជាប់ពីខាងដើមសព្ទដទៃ សរសេរជា ឯតទគ្គ (អេ-តៈទ័ក-គៈ), ដូចជា ឯតទគ្គដ្ឋាន ទីជាឯតទគ្គៈ។ ឯតទគ្គបុគ្គល ឬ –បុរស បុគ្គលឬបុរសជាឯតទគ្គៈ។ ឯតទគ្គភាព ភាពជាឯតទគ្គៈ។ ល។ (ព.កា.) : ពួកសាស្ត្រាចារ្យ ដែលនៅធ្វើការ ក្នុងវិទ្យាល័យ នុះគេសុទ្ធតែ មានវិទ្យាថ្លៃ ទាន់កាលសម័យ នៃការសិក្សា។ ខ្លះមានចំណេះ ខ្ពស់ដល់ថ្នាក់ចេះ ឯតទគ្គា គួរបុត្រធីតា កូនចៅរាល់គ្នា ឲ្យមានវិជ្ជា ឯតទគ្គៈ។

ឯតទគ្គ–

ឯតទគ្គ–៖ មើលក្នុងពាក្យ ឯតទគ្គៈ

ឯតទគ្គា

ឯតទគ្គា៖ មើលក្នុងពាក្យ ឯតទគ្គៈ

ឯតើ

ឯតើ៖ មើលក្នុងពាក្យ អ៊ីតើ «ទេតើ«។

ឯថា

ឯថា៖ មើលក្នុងពាក្យ អ៊ីថាអ៊ីថាៈ

ឯថាៈ

ឯថាៈ៖ មើលក្នុងពាក្យ អ៊ីថាអ៊ីថាៈ

ឯវំ

ឯវំ៖ (អេវ៉័ង ឬ អែ–) និបាតសព្ទ៖ (បា.; សំ. ឯវម៑) យ៉ាងនេះ, ដូច្នេះ; យ៉ាងហ្នឹង, យ៉ាងហ្នឹងហើយ, មែនហើយ; ដោយប្រការដូច្នេះ, ដោយប្រការដូច្នោះ; ដូចសេចក្ដីដែលថាមកហើយនោះ; មានឧបមេយ្យដូច្នោះ;…។ ខ្មែរប្រើសំដៅសេចក្ដីថា » ចប់តែប៉ុណ្ណេះ, អស់សេចក្ដីតែប៉ុណ្ណេះ » (ព.ទេ.)។ ព.ប្រ. ប្រើជាពាក្យសាមញ្ញថា «ស្រេច, ស្រេចគ្នាតែប៉ុណ្ណេះ; ស្រេចតែម្ដង!, ហើយតែម្ដង!, ហើយគ្នាតែម្ដង!;…»
អុញ! ឯវំតែម្ដង! អុញ! ហើយគ្នាតែម្ដង!; ណ្ហើយ! ឯវំត្រឹមណឹងចុះ! ណ្ហើយ! បញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចុះ!

ឯ.ឧ.

ឯ.ឧ.៖ (អែ-អ៊ុ) អក្សរសង្ខេបបំប្រួញអំពី ឯកឧត្តម (អែក-អ៊ុត-ដំ) ន. ពាក្យខ្ពស់ជាឋានន្តរស័ក្តិនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រី, ទេសរដ្ឋមន្ត្រី, ឯកអគ្គរាជទូត ឬរដ្ឋមន្ត្រី ដែលព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសព្រះរាជទាន ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រី។ ល។ ប្រើបំប្រួញខ្លីត្រឹមតែ ឯ.ឧ. នាយករដ្ឋមន្រ្តី។
បុ.ស. សម្រាប់និយាយចំពោះមុខលោកថា សូមឯកឧត្តមមេត្តាមានបញ្ជាឲ្យចាត់ការនេះឲ្យទាន។
កាលពីក្នុងបុរាណសម័យព្រេងនាយ ខ្មែរប្រើ ឯ.ឧ. នេះជាឋានន្តរស័ក្តិនៃសេនាបតីដែរ ប៉ុន្តែមានសេចក្ដីថា ឯកឧកញ៉ា។ ខ្មែរបុរាណព្រេងនាយសរសេរជា ឯកឧ៊ (ឯក-ឧក) គឺឯកឧកញ៉ា។ T: *

[ឰ]

៖ មើលក្នុងពាក្យ ឰដ៏

ឰ!

ឰ! ឧទានសព្ទ៖ (សំ. ! « នែ!, ហេ!, ហ៊េ!, យី!, យើ! ») ពាក្យលាន់មាត់ ដោយមានសេចក្ដីអស្ចារ្យ, ដោយភ្ញាក់, ភ័យ, ស្លន់ ឬដោយសេចក្ដីក្រោធ, ដោយឈឺខ្លាំងជាដើម (លាន់មាត់ថា អៃ៎!, អៃយ៉ា!, អៃយ៉ូ!, អៃយ៉ូយ!, អៃយ៉ូះ!, អៃយ៉ះ!, ឬ អៃ៎យ៉ា! … ក៏មាន)។

ឰក–

ឰក–៖ មើលក្នុងពាក្យ ឯក សំខ្យា.។

ឰក្យ–

ឰក្យ–៖ មើលក្នុងពាក្យ ឯក សំខ្យា.។

ឰដ៏

ឰដ៏ និបាតសព្ទ៖ និបាតសព្ទប្រាប់ទី មិនមែនពេញជា ក្នុង ឬ លើ, ក្រោម គឺប្រាប់ថា « ត្រង់, នា, នៅនា, ឯ «
រោមដុះឰដ៏ទ្រូង, ហ្វូងបក្សីហើរឰដ៏អាកាស (ព.កា. ប្រើត្រឹមតែ ឰ ក៏បាន)។ អែបនឹង : ប្រតិទិនព្យួរឰដ៏ជញ្ជាំង (ម. ប្រ., ច្រ. ប្រ. នូវ ឬ នៅ, នឹង ជាង)។

ឰរាវ័ណ

ឰរាវ័ណ៖ មើលក្នុងពាក្យ ឯរាវ័ណ

ឰរាវ័ត

ឰរាវ័ត៖ (–រ៉ាវាត់) នាមសព្ទ៖ (សំ. ឰរាវត) ឰរាវ័ណឬឯរាវ័ណ។

ឈ្មោះដំរីក្បាលបីឬដំរីប្រចាំទិសឧត្តរ (តាមលទ្ធិព្រាហ្មណិក)។

ឈ្មោះនាគមួយក្នុងរឿងនិទានតំណាល។

ឰសូរ

ឰសូរ៖ (អៃសូ) គុណសព្ទ៖ (សំ. ឰឝ្វរឰឝ្វយ៌) ឥសូរឬឦសូរ; ឥស្សរិយៈ; មហិស្សរានុភាព, រាជតេជានុភាព, មហារាជានុភាព; មហាតេជានុភាព, មហាអំណាច (សរសេរជា អៃសូរ ឬ អៃសូរ្យ ក៏បាន។ ប្រើជា មហៃសូរ ឬ មហៃសូរ្យ ក៏បាន)។

នាមសព្ទ៖ (សំ. ឰឝ្វរឰឝ្វយ៌) ឥសូរឬឦសូរ; ឥស្សរិយៈ; មហិស្សរានុភាព, រាជតេជានុភាព, មហារាជានុភាព; មហាតេជានុភាព, មហាអំណាច (សរសេរជា អៃសូរ ឬ អៃសូរ្យ ក៏បាន។ ប្រើជា មហៃសូរ ឬ មហៃសូរ្យ ក៏បាន)។

ឰសូរ្យ

ឰសូរ្យ៖ មើលក្នុងពាក្យ ឰសូរ

ឱ!

ឱ! ឧទានសព្ទ៖ (សំ.) ពាក្យលាន់មាត់ ដោយមានសេចក្ដីសង្វេគ, ដោយយល់ការជាក់, ដោយត្អូញជាដើម
ឱ! រូបអើយរូប!; ឱ! ដូច្នោះទេឬ? ; ឱ! អ្នកអើយ ខ្ញុំសព្វថ្ងៃត្រដរតែនឹងរស់ទៅទេ!។ ឱហ្ន៎! អើហ្ន៎!។ ប្រើសំឡេងខ្ពស់ជា អោ៎! ក៏មាន : អោ៎! ដូច្នោះទេឬ?

ឱក័ស

ឱក័ស នាមសព្ទ៖ (សំ. ឱកស៑ ; បា. ឱក) ផ្ទះ, លំនៅ, ទីនៅអាស្រ័យ (ព.កា.)
ពីដើមភ្នំពេញមានឱក័ស តិចណាស់មិនច្រើនដូចសព្វថ្ងៃ ឥឡូវជាក្រុងទាន់សម័យ ឱក័សច្រើនក្រៃអនេកលន់។

ឱកាក

ឱកាក នាមសព្ទ៖ (បា. ឱកាក; សំ. ឥក្ស្វាកុ) ឈ្មោះរាជវង្សនៃព្រះបាទមនុ (ក្នុងបឋមកប្ប) ដែលជាប្រថមក្សត្រិយ៍ឬជាដើមរាជវង្សនៃក្សត្រិយ៍ទាំងឡាយតៗមក
វង្សឱកាកៈ ឬ ឱកាកវង្ស (ហៅ ឥក្ស្វាកុ ក៏បាន : វង្សឥក្ស្វាកុ ឬ ឥក្ស្វាកុវង្ស): ព្រះសិទ្ធត្ថ-គោតមគោត្តជាសក្យមុនីឱកាកសន្តតិវង្ស។ (ព.កា.) : ព្រះបាទសុទ្ធោទន៍ គោតមគោត្ត ឱកាកវង្ស មានរាជបុត្រ វិសុទ្ធគឺអង្គ ព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់- ជាលោកនាថ។

ឱកាកៈ

ឱកាកៈ៖ មើលក្នុងពាក្យ ឱកាក

ឱកាស

ឱកាស នាមសព្ទ៖ (បា.; សំ. អវកាឝ) ហេតុ, ការណ៍; ស្ថាន, ទី, ទីទំនេរ, ចន្លោះ; វេលា, វេលាទំនេរ, ពេលស្រួល; ផ្លូវ, ទំនង; សិទ្ធិជោគ; ការនិយម, ការអនុលោម; សេចក្ដីអនុញ្ញាតឲ្យ; ការយល់ព្រមតាម ឱកាសល្អ ពេលល្អ, ទំនងស្រួល (ព.កា. ប្រើជា អវកាស ក៏បាន)។ ព.កា. ថា : យើងទៅរកគេកុំចូលផ្ដាស ត្រូវសុំឱកាសគេជាមុន កុំស្រាប់តែចូលឲ្យហួសស៊ុន គេពុំដឹងមុនកុំអាលចូល។ នេះគឺជាសុជីវធម៌ បវរដែលលោកតែងអនុកូល ឬអាចហៅថាច្បាប់ចេញចូល ដូច្នេះទៅវិញក៏សឹងបាន។
បើកឱកាសឲ្យ បើកផ្លូវឬទំនងឲ្យ, អនុញ្ញាតឲ្យ; បើកកន្លែងឲ្យ, ឲ្យវេលា។ មានឱកាស មានពេលទំនេរ, មានទីចន្លោះ។ សូមឱកាស សូមពេល។ ល។

ឱកាសទាន (–សៈ–) ការឲ្យឱកាស, ការបើកឱកាសឲ្យ។ ឱកាសប្បដិសេធ ការឃាត់ឬបិទឱកាស។

ឱកាសលោក (–សៈ–) មើលក្នុងពាក្យ ត្រៃលោក។

វរោកាស (បា. < វរ + ឱកាស) ឱកាសស្រួល។

សុន្ទរោកាស (បា. < សុន្ទរ + ឱកាស) ឱកាសល្អ។ ល។

ឱកាស!

ឱកាស!៖ (អោកាសៈ) និបាតសព្ទ៖ (បា.សំ.; បា. ឱកាស ន.) សូមឱកាស! ឬសូមទានឱកាស! (ពាក្យសម្រាប់សូមឱកាសដោយសេចក្ដីគោរព)
ឱកាស! ខ្ញុំព្រះករុណាសូមអារាធនា … (ច្រើនប្រើតែខាងសាសនា។ មើលក្នុងពាក្យ ឧកាស!ឧកាសៈ! ទៀតផង)។

ឱកាសៈ!

ឱកាសៈ!៖ (អោកាសៈ) (មើលក្នុងពាក្យ ឱកាស!)។

ឱកាស–

ឱកាស–៖ មើលក្នុងពាក្យ ឱកាស ន.។

ឱឃ

ឱឃ នាមសព្ទ៖ (សំ.បា. ឱយ) អន្លង់; ជំនន់; ទឹកដែលឡើងលិចជ្រៅ; កម្លាំងខ្សែទឹក; ទឹកដែលហូរសំយុងចុះខ្លាំង។

ព.ប្រ. កិលេសដែលពន្លង់សត្វ, មាន ៤ យ៉ាងគឺ ១- កាមោឃៈ អន្លង់កាម; ២- ភវោឃៈ អន្លង់ភព; ៣- ទិដ្ឋោឃៈ អន្លង់ទិដ្ឋិ; ៤- អវិជ្ជោឃៈ អន្លង់អវិជ្ជា (ព.ពុ.)។ ធ្លាក់ឱឃៈ (ព.ប្រ.) ធ្លាក់ក្នុងសេចក្ដីវិនាសធំ។ ហែលក្នុងឱឃៈ (ព.ប្រ.) អន្ទោលកើតស្លាប់ឥតឈប់ឥតស្រាក (ព.ពុ.)។ អាងឱឃៈ (ព.ប្រ.) អាងមានទីជ្រកទីស្នាក់ពឹងពាក់ពំនាក់លើអ្នកធំ (ដូចជាត្រីអាងអន្លង់ទឹកជ្រៅ)។

ឱឃសង្សារ ឬ –សំសារ (–ស័ង-សា) ការអន្ទោលកើតស្លាប់នៅក្នុងអន្លង់ (ទាំងបួន) ព.ពុ.។ ល។

ឱឃៈ

ឱឃៈ៖ មើលក្នុងពាក្យ ឱឃ

ឱងឡោង

ឱងឡោង៖ មើលក្នុងពាក្យ អូងឡូង

ឱង្កា

ឱង្កា៖ មើលក្នុងពាក្យ អង្កា

ឱង្ការ

ឱង្ការ នាមសព្ទ៖ (សំ. អោំការ អ.ថ. អោម-ការ៉ៈ » អក្សរ ឱម » ឬ « សូមសូត្ររំឭកចំពោះ ឱម! ») ពាក្យប្រើជារហស្សនាម (នាមកំបាំង) របស់ពួកទេវតាស័ក្តិសិទ្ធិ គឺជាពាក្យហៅបញ្ចៀសមិនឲ្យចំឈ្មោះ ជាវាចាស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់ពួកព្រាហ្មណិកសូត្រប្រសិទ្ធីឬប្រើក្នុងយញ្ញពិធីផ្សេងៗ, ច្រើនប្រើរៀងត្រង់ខាងចុងប្រយោគពាក្យសូត្រ ថាតែម្ដងៗក៏មាន ថាផ្ទួនពីរដងៗ ឬបីដងៗក៏មាន។ ខ្មែរក្នុងបុរាណសម័យ, កាលដែលកំពុងប្រតិបត្តិជឿកាន់តាមលទ្ធិព្រាហ្មណ៍, ប្រើពាក្យនេះជាជំនួស ព្រះបរមនាមនៃព្រះមហាក្សត្រថា ព្រះរាជឱង្ការ សំដៅសេចក្ដីថា «ព្រះរាជា ឬព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូង» (មិនចេញឲ្យចំព្រះបរម នាម) ព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជឱង្ការបរមបពិត្រក្រុងកម្ពុជាធិបតី …។
លុះចំណេរកាលតៗមក, ខ្មែរប្រើពាក្យនេះជាព្រះរាជតម្រាស់នៃព្រះមហាក្សត្រថា ព្រះឱង្ការ ឬ ព្រះរាជឱង្ការ, ព្រះបរមរាជឱង្ការ ប្រើជាប់រៀងដរាបមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះ (មើលក្នុងពាក្យ រាជឱង្ការ ក្នុងពាក្យ រាជ និងពាក្យ ឱម! ទៀតផង)។ ឱង្ការព្រះ ព្រះបន្ទូលព្រះ គឺពុទ្ធវចនៈ ឬពុទ្ធភាសិត (ពាក្យប្រើដោយសន្មតឬឧបកិច្ចជាឈ្មោះមន្តអាគមឬពាក្យរាយសេចក្ដីសម្រាប់សូត្ររម្ងាប់ឬសូត្របង្កក់ប្រសិទ្ធិជាដើម ហៅថា មន្តឱង្ការព្រះ)។

ឱច្ចាសន៍

ឱច្ចាសន៍៖ មើលក្នុងពាក្យ ឧច្ចាសនៈឧច្ចាសន៍ ក្នុងពាក្យ ឧច្ច និង អាសនៈ

ឱជ

ឱជ នាមសព្ទ៖ (សំ. ឱជស៑; បា. ឱជា) អ្វីៗដែលបង្កើតកម្លាំង, គ្រឿងបង្កើតកម្លាំង, ជំនួយកម្លាំង គឺរសដែលនាំឲ្យមានកម្លាំង, រសឆ្ងាញ់; ជីជាតិ; កម្លាំងកាយ ឬ ទឹកកម្លាំងក្នុងខ្លួន
ឱជដី រសជាតិដី (សរសេរជា ឱជៈ ក៏បាន)។ អែមឱជ ឱជៈផ្អែម។ (ព.កា.) : ចំណីអែមឱជ អ្នកផងបាមោជ្ជ ចាប់ចិត្តរាល់គ្នា ដោយសារអ្នកធ្វើ គេបានសិក្សា រៀនក្នុងសាលា មានគ្រូជំនាញ។ នារីនានា គួររៀនវិជ្ជា មេផ្ទះកុំគ្រាញ កុំក្រាញខ្ជិលរៀន អៀនប្រៀនទូញទាញ ខ្លៅពេករែងលាញ កេរ្តិ៍ឈ្មោះមេផ្ទះ។ ទោះបីខ្លួនធំ វ័យពេញក្រមុំ ក៏គួររូតរះ រៀនធ្វើចំណី ឲ្យចេះជ្រៅជ្រះ នឹងមានតេជះ ឲ្យកើតទ្រព្យធន។ មាន ឱជា ឬមានឱជារស មានរសឆ្ងាញ់ : ម្ហូបមានឱជារស។ ឱជវ័ន្ដ (–ជៈវាន់) មានឱជា; មានកម្លាំងកាយ (ឥត្ថី. ឬស្រ្ដីជា ឱជវន្តី ឬ ឱជវតី)។ បឋវោជៈ ឬ បឋវោជា (ប៉ៈឋៈ–) ឱជៈឬឱជារសដី; ជីជាតិដី។ ល។

ឱជា

ឱជា៖ មើលក្នុងពាក្យ ឱជ

ឱដ្ឋជ

ឱដ្ឋជ៖ (អោត-ឋៈជៈ) នាមសព្ទ៖ (បា. ឱដ្ឋជ; សំ. ឱឞ្ឋ្យ) អក្សរដែលមានសូរសំឡេងកើតត្រង់រឹមបបូរមាត់គឺមានសូររះបបូរមាត់ចេញមក, មាន ៧ តួគឺ ឧឩ, បផព, ភម; រួម ប៉, ប៊ និង ហ្វ ត្រង់ដែលមានសូរសំឡេងជា F ដូចជា ហ្វឹក, ហ្វូង នេះផងជា ១០ តួ (អក្សរ វ ជា ទន្តោដ្ឋជៈ មានសំឡេងកើតត្រង់ប្រទល់ធ្មេញនិងរឹមបបូរមាត់)។

ឱដ្ឋជៈ

ឱដ្ឋជៈ៖ មើលក្នុងពាក្យ ឱដ្ឋជ

ឱត

ឱត កិរិយាសព្ទ៖ ស្រែកពេញសំឡេង ឬស្រែកឮគ្រលួចម្ដងៗ : ឱតពេញសំឡេង ខំឱតឲ្យឮខ្លាំង (មើលក្នុងពាក្យ អូត ផង)។ គុ. ដែលចេញសូរឱត : សំឡេងឱត។ ឱតភ័ន្ត ឱតឲ្យភ័ន្ត, ឱតបំភាន់, ឱតបំភ្លៃ : សំឡេងមានឱតភ័ន្ត សំឡេងមានខ្ពស់មានទាបតាមទំនងបទ (ចំពោះតែការសូត្របទឬច្រៀងនិងភ្លេងតន្ត្រី)។ សម្ដីមានឱតភ័ន្ត សម្ដីមានរបៀបបែបបទត្រឹមត្រូវ, សម្ដីមិនឆ្គង។ មានឱតមានភ័ន្ត មានបែបមានយ៉ាង, មានតិចៗស្មើៗឮខ្លាំងៗ (ចំពោះតែវាចា): សម្ដីមានឱតមានភ័ន្ត, និយាយមានឱតមានភ័ន្ត គឺសម្ដីឬនិយាយស្មើៗតិចៗក៏មាន ឱតសំឡេងឲ្យឮខ្លាំងៗម្ដងៗ ដើម្បីបញ្ជាក់ការណ៍ឲ្យច្បាស់ដោយសង្កាត់ៗ តាមដំណើររឿងហេតុនីមួយៗ អាចឲ្យអ្នកស្ដាប់ក្នុងទីប្រជុំ ភ័ន្តភាំងស្រឡាំងកាំងគាំងកើលគំនិត តវ៉ាពុំកើតឬចប់ស្រេចត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏មាន។ ព.ទ.បុ. ត្រុកៗអ្នកស្រុកមើលងាយ រលាស់គូទខ្ចាយមានឱតមានភ័ន្ត (ថា … រលាស់ខ្លួនខ្ចាយ … ក៏មាន) និយាយពីអ្នកមានចំណេះវិជ្ជាព្រមទាំងសម្ដីថ្វីមាត់ ប៉ុន្តែធ្វើឫកពាត្រុកៗ ញើបៗបែបហាក់ដូចជាល្ងង់ខ្លៅណាស់, លុះដល់វេលាត្រូវការស្រាប់តែបញ្ចេញប្រាជ្ញឲ្យឃើញជាក់ស្ដែង ក្នុងកណ្ដាលជំនុំចំណោម។ ព.កា. ធៀបពាក្យ ឱតភ័ន្ត ថា : គាត់ហ្នឹងគាត់ធ្វើឫកត្រុកៗ បានជាអ្នកស្រុកខ្លះមើលងាយ ស្រាប់តែដល់គាត់រើកម្ចាយ សម្ដីលែបខាយមានឱតភ័ន្ត។ ពេលនោះអ្នកស្រុកភ្នែកសព្រោង តោងគ្នារយោងស្ងើចគាត់លាន់ ពីព្រោះគាត់មានវោហារគ្រាន់ អ្នកស្ដាប់លូកលាន់គាត់ពុំបាន។

ឱត្តប្ប

ឱត្តប្ប៖ (អោត-ត័ប-ប៉ៈ) នាមសព្ទ៖ (បា. ឱត្តប្ប; សំ. ឱត្តាប្យ អ.ថ. អោត-តាប្យ៉ៈ) ការខ្លាចបាប, ដំណើរខ្លាចទុច្ចរិត, ដំណើរខ្លាចមិនហ៊ានធ្វើអំពើអាក្រក់, សេចក្ដីតក់ស្លុតជ្រេញរអាចំពោះបាប
មនុស្សមានឱត្តប្បៈ (ជាគូគ្នានឹង ហិរិ, ច្រើនតែប្រើជា ហិរិឱត្តប្បៈ ឬ ហិរោត្តប្បៈ « ហិរិនិងឱត្តប្បៈ «។ មើលក្នុងពាក្យ ហិរិ និង ទេវធម៌ ទៀតផង)។ ព.កា. ធៀបហិរិ - ឱត្តប្បៈ និង សតិ - សម្បជញ្ញៈ ដែលជាពួកប័ក្ខជាមួយគ្នាៈ ហិរិ-ឱត្តប្បៈ ជាធម្មៈប្រសើរក្រៃ ជាធម៌តែងអាស្រ័យ នាំធម៌ពីរឲ្យកើតបាន។ ធម៌នោះគឺសតិ- សម្បជញ្ញៈឲ្យមាន ស្មារតីដឹងខ្លួនប្រាណ នឹកឃើញបានមិនភ្លេចភ្លាំង។ បើធម៌បួនទន់ខ្សោយ ភ្លេចមុខក្រោយរែងតែគាំង គំនិតរឹងក្រទាំង កម្លាំងចិត្តក៏តែងស្បើយ។

ឱត្តប្បៈ

ឱត្តប្បៈ៖ មើលក្នុងពាក្យ ឱត្តប្ប

ឱទក

ឱទក៖ (–ទៈកៈ) គុណសព្ទ៖ (បា. ឬ សំ.) ដែលរស់នៅក្នុងទឹក : ត្រកួន, កញ្ឆែត… ជាដំណាំឱទក។ ព.កា. រំលឹកឲ្យឧស្សាហ៍ដាំដំណាំឱទក : ដំណាំឱទក ប្រើធ្វើអន្លក់ បន្លែក៏បាន មានស្រះត្រពាំង ខែប្រាំងគង់មាន- ទឹកដក់នៅបាន- យូរត្រូវដាំទៅ។ កុំខ្ជិលច្រអូស ខ្វះដើរងងូស សុំគេអ្នកក្រៅ សុំគេ ញយពេក អ្នកមានមាត់ឆៅ គេស្ដីប្រដៅ គួរខ្មាសគេណាស់។ ដំណាំឱទក ដាំច្រើនអាចលក់ ព្រោះកើតរហ័ស ពុំយូរប៉ុន្មាន បានប្រាក់ច្បាស់ៗ បានជាចាស់ៗ ហៅទ្រព្យផ្គាប់ឆ្នាំង។ បើរៀងភ្ជាប់ពីខាងដើមសព្ទដទៃ អ.ថ. –ទៈកៈ, ដូចជា ឱទកជាតិ ជាតិដំណាំជាដើម ដែលរស់នៅក្នុងទឹក។ ឱទកនិវាប បន្លែទឹក។ ឱទកសញ្ជាតិ ជាតិអ្វីៗដែលកើតឯងក្នុងទឹក។ ឱទកសត្ត ឬ ឱទកសត្វ សត្វដែលកើតក្នុងទឹកហើយរស់នៅក្នុងទឹក។ ល។

ឪទក

ឪទក៖ (–ទក់) (មើលក្នុងពាក្យ ឱទក)។

km/dictionary/ជួន_ណាត_ឪ.txt · ពេលកែចុងក្រោយ: 2023/01/24 14:12 និពន្ឋដោយ Johann