User Tools

Site Tools


Translations of this page?:
km:tipitaka:sut:kn:jat:sut.kn.jat.488

ភិសជាតក ទី៥

សង្ខេប

(បន្ថែមការពិពណ៌នាអំពីសូត្រនៅទីនេះ)

sut kn jat 488 បាលី cs-km: sut.kn.jat.488 អដ្ឋកថា: sut.kn.jat.488_att PTS: ?

ភិសជាតក ទី៥

?

បកប្រែពីភាសាបាលីដោយ

ព្រះសង្ឃនៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រតិចារិកពី sangham.net ជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ការបោះពុម្ពផ្សាយ

ការបកប្រែជំនួស: មិនទាន់មាននៅឡើយទេ

អានដោយ (គ្មានការថតសំលេង៖ ចង់ចែករំលែកមួយទេ?)

(៤៨៨. ភិសជាតកំ (៥))

[៥០] (ឧបកាញ្ចនតាបស ស្បថថា) បពិត្រព្រាហ្មហ៍ បុគ្គលណា​លួច​ក្រអៅឈូក​ទាំងឡាយ​របស់លោក បុគ្គលនោះ ចូរបាន​នូវសេះផង គោផង បា្រក់ផង មាសផង ប្រពន្ធ​ជាទី​គាប់ចិត្ត​ក្នុងលោក​នេះផង ចូរនៅ​មូលមិត្រ​គ្នា​ដោយកូន​ និង​ប្រពន្ធ​ទាំងឡាយ​ចុះ។

[៥១] (តាបសទី២ ស្បថថា) បពិត្រព្រាហ្មណ៍ បុគ្គលណាលួចក្រអៅឈូក​ទាំងឡាយ​របស់លោក បុគ្គលនោះ ចូរទ្រទ្រង់​នូវផ្កា​កម្រងផង នូវសំពត់​ដែល​គេនាំមក​អំពីដែន​កាសី និង​ខ្លឹមចន្ទន៍​ផង ចូរ​ឲ្យបុគ្គល​នោះមានកូន​ច្រើនផង ចូរ​ឲ្យ (បុគ្គលនោះ) ធ្វើនូវ​សេចក្តី​អាឡោះអាល័យ​ដ៏ក្លៀវក្លា​ក្នុងកាម​ទាំងឡាយ​ផង។

[៥២] (តាបសទី៣ ស្បថថា) បពិត្រព្រាហ្មណ៍ បុគ្គលណា​លួចក្រអៅឈូក​របស់​លោក (បុគ្គលនោះ) ចូរមាន​ស្រូវច្រើន មានកសិកម្ម មានយស (បាន) នូវកូន​ទាំងឡាយ ជា​គ្រហស្ថ​មានទ្រព្យ ចូរ (បាន) នូវកាម​គ្រប់យ៉ាង ចូរកុំ​ឲ្យឃើញ​នូវវ័យ (របស់ខ្លួន) នៅគ្រប់​គ្រងផ្ទះចុះ។

[៥៣] (តាបសទី៤ ស្បថថា) បពិត្រព្រាហ្មណ៍ បុគ្គលណា​លួចក្រអៅឈូក​ទាំងឡាយ​របស់​លោក បុគ្គលនោះ ចូរបានជាក្សត្រ អ្នកធ្វើ​នូវការរឹប​ជាន់ ជារាជាធិរាជ មាន​ពល មានយស ចូរបាន​គ្រប់គ្រង​ផែនដី ដែលមាន​សមុទ្រទាំង ៤ ជាទី​បំផុតចុះ។

[៥៤] (តាបសទី៥ ស្បថថា) បពិត្រព្រាហ្មណ៍ បុគ្គលណា​លួចក្រអៅ​ឈូក​ទាំងឡាយ​របស់លោក បុគ្គលនោះ​ចូរជា​ព្រាហ្មណ៍​មិនបា្រសចាក​រាគៈ ចូរ​ប្រកប​ក្នុងគន្លង​ក្បួនយាម និង​នក្ខត្តឫក្ស បុគ្គលជា​ម្ចាស់នៃដែន (សេ្តច) ដែល​មានយស ចូរ​បូជា​ព្រាហ្មណ៍​នោះចុះ។

[៥៥] (តាបសទី៦ ស្បថថា) បពិត្រព្រាហ្មណ៍ បុគ្គលណា​លួចក្រអៅ​ឈូក​ទាំងឡាយ​​របស់លោក លោក​ទាំងអស់ ចូរសំគាល់ (នូវបុគ្គល​នោះ) ថាជា​អ្នកស្វាធ្យាយ​នូវវេទ ព្រមទាំង​មន្តគ្រប់យ៉ាង ថាជាអ្នក​មានតបៈ ពួក​អ្នកជនបទ ចូរឃើញ​ហើយ បូជា​នូវ​​បុគ្គល​នោះចុះ។

[៥៦] (តាបសជាសំឡាញ់ស្បថថា) បពិត្រព្រាហ្មណ៍ បុគ្គលណាលួច​ក្រអៅឈូក​ទាំងឡាយ​របស់លោក បុគ្គលនោះ ចូរបរិភោគ​នូវស្រុកសួយ​ដ៏ស្តុកស្តម្ភ ដែល​កុះករ​ដោយវត្ថុ1) ៤ យ៉ាង ហាក់​ដូច​ស្តេច​វាសវៈ​ប្រទាន​ឲ្យ ចូរដល់​នូវមរណៈ ទាំងមិនទាន់​បានបា្រស​ចាករាគៈ​ចុះ។

[៥៧] (តាបសជាខ្ញុំប្រុស ស្បថថា) បពិត្រព្រាហ្មណ៍ បុគ្គលណា​លួចក្រអៅឈូក​ទាំងឡាយ​របស់លោក បុគ្គលនោះ ចូរបានជា​ធំក្នុងស្រុក ចូររីករាយ​ដោយការរាំ និង​ច្រៀង​ទាំងឡាយ​ក្នុងកណ្តាល​នៃសំឡាញ់ កុំ​ឲ្យបាននូវ​សេចក្តី​វិនាស​តិចតួច​អំពីសេ្តច​ឡើយ។

[៥៨] (នាងកាញ្ចនទេវី ស្បថថា) បពិត្រព្រាហ្មណ៍ ស្រីណា​លួចក្រអៅ​ឈូក​ទាំងឡាយ​របស់​លោក សូម​ឲ្យស្តេច​ឯករាជ​ដែលទ្រង់​ឈ្នះនូវ​ផែនដី​ លើកដំកើង (ស្រី​នោះ) ឲ្យប្រសើរ​លើសជាង​ស្រីទាំង​មួយពាន់ សូម​ឲ្យ (ស្រីនោះ) បានជា​ស្រីប្រសើរ​លើស​ជាងស្រី​ទាំងឡាយ​ចុះ។

[៥៩] (នាងទាសីស្បថថា) បពិត្រព្រាហ្មណ៍ ទាសីណា​លួចក្រអៅឈូក​ទាំងឡាយ​របស់​លោក ក៏បណ្តា​ទាសី​ទាំងឡាយ ទាសីនោះ ចូរកុំញាប់ញ័រ (ក្នុងកណ្តាល) នៃម្ចាស់​ទាំងឡាយ​ដែលជួប​ជុំគ្នាទាំង​អស់ ចូរបរិភោគ​នូវ​វត្ថុមាន​រសឆ្ងាញ់ (ទាសីនោះ) ចូរប្រព្រឹត្ត​និយាយ​កុហក ព្រោះហេតុ​តែ​លាភចុះ។

[៦០] (ទេវតាស្បថថា) បពិត្រព្រាហ្មណ៍ បុគ្គណាលួច​ក្រអៅឈូក​ទាំង​ឡាយ​របស់​លោក (បុគ្គល​នោះ) ចូរបាន​ជាចៅអាវាស​ក្នុងមហា​វិហារចុះ ចូរធ្វើនូវ​នវកម្ម ក្នុង​នគរ​ឈ្មោះ​គជង្គលៈចុះ ចូរធ្វើនូវ​បង្អួច​ឲ្យហើយ​តែមួយ​ថ្ងៃចុះ។

[៦១] (ដំរីស្បថថា) បពិត្រព្រាហ្មណ៍ ដំរីណាលួចក្រអៅឈូក​ទាំងឡាយ​របស់​លោក ដំរីនោះ ចូរជាប់​ដោយអន្ទាក់​ច្រើន ត្រង់កន្លែង​ទាំង ៦ (គឺជើង​ទាំង ៤ ក និង​ចង្កេះ) ចូរ​ឲ្យគេនាំ​អំពីព្រៃ​ជាទីរីករាយ ទៅកាន់​រាជធានីចុះ ដំរីនោះ ចូរ​ឲ្យគេ​ចាក់ដោយ​កង្វេរ​ទាំងឡាយ ដែលមាន​ដងវែង​មានបន្លា​ពីរចុះ។

[៦២] (ស្វាស្បថថា) បពិត្រព្រាហ្មណ៍ ស្វាណាលួចក្រអៅឈូក​ទាំងឡាយ​របស់​លោក (ស្វានោះ) ចូរមាន​ប្រឡៅក ហើយគេ​ចោះត្រចៀក បំពាក់​សំណរចុះ ឲ្យ​ហ្មពស់​វាយដោយ​រំពាត់ ហើយចូរ​ទៅរក​មាត់ពស់ចុះ ឲ្យគេ​ចងយ៉ាងមាំ ហើយដើរ​ទៅកាន់​ច្រកល្ហក​ចុះ។

[៦៣] (ព្រះមហាសត្វស្បថថា) នែអ្នកដ៏ចំរើនទាំងឡាយ បុគ្គលណា ពោល​នូវ​ចំណែក​ដែលមិន​បាត់ ថាបាត់ ម្យ៉ាងទៀត បុគ្គលណា​រង្កៀស​បន្តិចបន្តួច (ចំពោះ​អ្នក​ទាំង​ឡាយ) បុគ្គល​នោះ ចូរបាន និងចូរ​បរិភោគ​នូវកាម​ទាំង​ឡាយចុះ ចូរស្លាប់​ក្នុងកណ្តាល​នៃ​ផ្ទះចុះ។

[៦៤] (សក្កទេវរាជពោលថា) (សត្វទាំងឡាយ) រមែងស្វែង​រកនូវវត្ថុកាម និង​កិលេស​កាម​ណា​ហើយ ត្រាច់ទៅ​ក្នុងលោក វត្ថុកាម និង​កិលេសកាម​នុ៎ះ ជាទី​ប្រាថ្នា​ផង ជាទីរីករាយផង ជាទីស្រឡាញ់ផង ជាទី​ពេញចិត្ត​របស់​ទេវតា និងមនុស្ស​ច្រើនគ្នា ក្នុង​ជីវលោក​​នេះ ចុះ​ហេតុ​អ្វី ក៏ពួក​ឥសីមិន​សរសើរ​នូវកាម​ទាំងឡាយ។

[៦៥] (មហាសត្វពោលថា) ជនទាំងឡាយ ត្រូវគេវាយ ត្រូវគេចង ព្រោះ​តែកាម​ទាំងឡាយ សេចក្តី​ទុក្ខផង ភ័យផង ដែលកើត​ឡើង ក៏​ព្រោះតែ​កាមទាំង​ឡាយ បពិត្រ​ព្រះភូតាធិបតី សត្វទាំងឡាយ​ស្រវឹង​ព្រោះកាម​ទាំងឡាយ ធ្វើនូវ​អំពើ​ទាំងឡាយ​ដ៏លាមក ព្រោះ​​វង្វេង។ ជនមានធម៌ដ៏​លាមក​ទាំងឡាយ​នោះ ទទួល​នូវបាប លុះបែក​ធ្លាយ​រាង​កាយ រមែងទៅ​កើតក្នុងនរក ព្រោះ​ហេតុនោះ បានជា​ពួកឥសី​មិនសរសើរ​នូវកាមទាំង​ឡាយ ព្រោះ​ឃើញទោស​ក្នុងកាម​គុណទាំង​ឡាយ។

[៦៦] (សក្ក…) ខ្ញុំល្បងមើលទេ ខ្ញុំយកក្រអៅឈូកទាំងឡាយ​របស់ឥសី​ក្បែរឆ្នេរ​ទៅ​កប់​ទុកលើគោក (ឥឡូវនេះ ខ្ញុំដឹង​ហើយថា) ឥសី​ទាំងឡាយ ជា​អ្នកបរិសុទ្ធ មិនមាន​បាប បពិត្រ​លោកជា​ព្រហ្មចារី នុ៎ះក្រអៅឈូក​ទាំង​ឡាយរបស់​លោក។

[៦៧] (មហាសត្វ…) ម្នាលទេវរាជ ជាសហស្សនេត្ត (ពួកយើង) មិនមែន​ជាអ្នក​របាំ​របស់​អ្នកទេ ទាំងមិន​មែនជាបុគ្គល​គួរអ្នក​លេងទេ មិនមែន​ជាផៅពង្ស ទាំងមិនមែន​ជា​សំឡាញ់​​របស់អ្នក​ទេ ហេតុអ្វី​ក៏អ្នក (ធ្វើ) នូវសេចក្តី​មើលងាយ​ចំពោះ​បុគ្គលដទៃ ហើយ​លេង​​ជាមួយ​នឹងពួកឥសី។

[៦៨] (សក្ក…) បពិត្រតាបសដ៏ប្រសើរ លោកម្ចាស់​ជាអាចារ្យ​របស់ខ្ញុំ​ផង ជាបិតា​របស់​​ខ្ញុំផង ម្លប់ព្រះបាទ​របស់​លោកម្ចាស់​នេះ​ សូមជា​ទីពឹង (របស់ខ្ញុំ) ដែលមាន​សេចក្តី​ភ្លាំងភ្លាត់​ហើយ បពិត្រ​តាបស​មានប្រាជ្ញា​ដូចជា​ផែនដី សូម​លោកម្ចាស់​អត់នូវ​កំហុសម្តង បណ្ឌិត​ទាំងឡាយ មិនមាន​សេចក្តី​ក្រោធជា​កំឡាំងទេ។

[៦៩] (មហាសត្វ…) កាលដែលពួកឥសី (នៅក្នុងព្រៃ) សូម្បីតែ​មួយយប់ ក៏​ឈ្មោះ​ថា​​បាននៅ​ល្អហើយ ព្រោះថា យើងទាំងឡាយ​បានជួប​នឹងព្រះ​វាសវៈ​ជាម្ចាស់​នៃទេវតា ពួកអ្នក​ដ៏ចំរើន​ទាំងអស់​គ្នា ចូរតាំងចិត្ត​ឲ្យល្អចុះ ដ្បិត​ព្រាហ្មណ៍ (ជាអាចារ្យ​របស់អ្នក​ទាំង​ឡាយ) បាននូវ​ក្រអៅឈូក​វិញហើយ។

[៧០] (អភិសម្ពុទ្ធគាថា) បងប្អូនបាំ្រពីរនាក់ក្នុងកាលនោះគឺ តថាគត ១ សារីបុត្ត ១ មោគ្គល្លាន ១ កស្សប ១ អនុរុទ្ធ ១ បុណ្ណ ១ អានន្ទ ១។ ក្នុងកាល​នោះ ប្អូនស្រី គឺ​នាង​ឧប្បលវណ្ណា ទាសី គឺនាងខុជ្ជុត្តរា ក្នុងកាល​នោះ ខ្ញុំប្រុស គឺ​គហបតិ​ឈ្មោះចិត្តៈ ទេវតា គឺ​សាតាគិរយក្ខ។ ក្នុងកាល​នោះ ដំរីដ៏ប្រសើរ គឺដំរីឈ្មោះ​បាលិលេយ្យ ស្វាដ៏ប្រសើរ គឺ​មធុទៈ ក្នុងកាលនោះ ទេវរាជ​ឈ្មោះសក្កៈ គឺ​កាឡុទាយី អ្នក​ទាំងឡាយ ចូរចាំ​ទុកនូវ​ជាតក​​យ៉ាងនេះ​ចុះ។

ចប់ ភិសជាតក ទី៥។

 

លេខយោង

1)
វត្ថុ ៤យ៉ាងគឺ មនុស្ស ១ ស្រូវ ១ ឧស ១ ទឹក ១។ អដ្ឋកថា។
km/tipitaka/sut/kn/jat/sut.kn.jat.488.txt · ពេលកែចុងក្រោយ: 2023/04/02 02:18 និពន្ឋដោយ Johann